Nước Mỹ trước họng súng

Lại thêm một vụ thảm sát giáo dân của một nhà thờ tin lành phái Baptist tại FortWorth Texas. Tên ....... mang súng vàò nhà thờ, văng tục chửi bới rồi bané một lúc 7 người chết và làm 10 người khác bị thương. Ða số các nạn nhân là thanh niên thiếu nữ học sinh. Sau đó y quay súng vào đầu tự tử.

Từ năm 1997 đến nay đã có 15 vụ bắn súng như vậy. Nước Mỹ có nhiều đạo luật về việc sử dụng súng ống nhưng các vụ thảm sát vẫn xẩy ra. Vì quá tự do mua súng và dùng súng, tương lai nước Mỹ sẽ đi về đâu:
Ngày tháng Ðịa điểm Thủ phạm và nạn nhân
15-10-99FortWorth, TX X, 41 tuổi, vào một nhà thờ tin lành bắn 7 chết, 7 bị thương, đa số là thiếu niên
10-8-99Los Angeles, CA Buford Furrow, 37 tuổi, đem súng đến trung tâm sinh hoạt của Cộng Ðồng Do Thái bắn 3 em nhỏ bị thương, sau đó bắn chết 1 người làm cho Bưu Ðiện
05-8-99Pelham, ALA Alan Miller, 34 tuổi, giết 3 người cùng sở làm
27-7-99Atlanta, GA Mark Barton, 44 tuổi, giết 2 người chết, làm13 bị thương, sau khi đập chết vợ và 2 con
02/04-7-99Illinois, Indiana Benjamin Smith, 21 tuổi, bắn 2 người chết, làm 9 bị thương
20-5-99Conyers, GA T.J. Solomon, 15 tuổi, vào trường TH Heritage bắn vào đám học sinh làm 6 bị thương
20-4-99Littlton, CO Eric Harris, 18 - Dylan Klebolb,17 tuổi, đem súng vào trường TH Columbine giết 12 học sinh, 1 giáo sư và làm 23 bị thương, sau đó đã tự sát
15-4-99Salt Lake City, UT Sergei Barbarin, 70 tuổi bắn 2 người chết, làm 4 bị thương trong thư viện của Gia Ðình Mormon
27-7-98Washington, DC Russell Weston, 41 tuổi, giết một cảnh sát viên, một người gác, và làm bị thương một người khách qua đường
21-5-98Springfield, OR Kipland Kinkel, 15 tuổi giết 2 học sinh trường TH Thurston, bắn 22 bị thương, sau khi đã giết cha mẹ ngày hôm trước
24-3-98Jonesboro, AR Michell Jongnson, 13 và Andrew Golden, 11 tuổi, lái xe truck đến trường, ấn nút báo động rồi lấy bắn vào đám đông vừa chạy ra làm chết 1 giáo sư, 4 học sinh và làm 10 bị thương
01-12-97Paducah, KY Michael Carneal, 14 tuổi, con của một luật sư nổi tiếng, bắn súng vào đám học sinh trường TH Heath, đang cầu nguyện, giết 3 người chết làm 5 bị thương
01-10-97Pearl, MS Luyên Woodham, 16 tuổi, lấy dao đâm bà má chết rồi vác súng đến trường TH Pearl, giết 2 học sinh, làm bị thương 7 em khác

Hiện nay đảng Dân Chủ đang thảo ra thêm một dự luật bắp các hãng bán súng phải dò xét lý lịch của những người mua súng trước khi giao súng. Bên Cộng Hòa nại cớ là quyền mang súng là của người dân do Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, tuy nhiên đang sau là áp lực của các nhà đại tư bản Mỹ Quốc chuyên môn sản xuất súng (NRA). Các nhà đại tư bản đóng góp rất nhiều cho quỹ tranh cử của các nhà luật pháp Cộng Hòa và một số Dân Chủ. Vì vậy đồng bạc vẫn có thể đâm toạc tờ giấy là vậy đó.