Dangerous Virus as of 8-21-03

Here is some information on one of the latest viruses that is making the rounds. The virus is named "SoBig" and the variant has been tagged F. Be on the look out for any e-mails with any of the following subject lines:Your details

and the message "Please see attached file for details." If you click on the attachment, which can have multiple names ending in the .pif file extension, your computer will be infected.

If your computer gets infected, the virus will then send itself out to names found in your address book and will use one of these names to forge a return address. As such, the infected party may not quickly learn of the infection, while an innocent party may get the blame for helping to propagate it.

Rì-Phai là gì


"Rì phai" là tiếng lóng nhà nghề của dân nhà băng và mortgage brokers dùng để diễn tả "Refinance" ("refi") mà chúng ta dịch nôm na là Tái tài trợ. Cho đến bây giờ nhiều người chúng ta đã "rì phai" rồi, nhưng chúng ta có biết là số tiền chúng ta trả khi closing là những tiền gì, có chính đáng không hay là khi title company nói ta ký là "a lê" ký ngay.

Trong bài "Avoid the refinancing feed trap" của Pamela Yip viết trên nhật báo The Dallas Morning News nói rằng:

"Thật ra là những brokers và nhà băng đã không cắt nghĩa tường tận cho thân chủ của mình những khoản chi tiêu đến khi họ ngồi vào bàn ký giấy tờ kết thúc giao kèo chuyển nhượng, mới biết thì đã trễ rồi."

Tuy nhiên Ông Keith Gumbinger, phó giám đốc cơ quan HSH chuyên phổ biến tin tức đến tiền tài trợ (mortgage, loan) mua nhà nói thêm rằng: "Nếu chỉ quy lỗi vào nhà băng và brokers thì cũng quá đáng, vì thật ra các thân chủ, nói chung là giới tiêu thụ cũng có lỗi là đã không chịu tìm hiểu về các chi phí khi vay tiền mua nhà hay tái tài trợ.

Nhiều chi phí về quản trị (administration), thủ tục vay mượn tiền (loan and underwriting) có thể được điều đình trước với cá các nhà băng. Và những danh từ chuyên môn hay thay đổi theo từng nhà băng, và nhiều nhà băng lại còn gom lại các phí tổn vào với nhau nữa. Nhiều nhà phê bình nói là có nhiều loại chi phí thuộc loại "junk fees", có nghĩa là các nhà băng tạo ra để moi tiền khách hàng hầu thủ lợi thêm mà thôi.

Chính phủ Liên Bang đang đề nghị quy luật làm cho những chi phí này đồng nhất và dễ hiểu hơn, nhưng khách hàng vẫn phải học hỏi tìm hiểu hơn. Mỗi lần chúng ta mua nhà hay rì-phai, thì nhà băng phải đưa cho ta một bản ước tính các chi phí chúng ta phải trả. Gọi là bảng "ước tính chân thật với lòng thành" (Good Faith Estimate =GFE) vì chỉ là ước tính mà thôi cho nên các con số sau cùng vẫn có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Bản ước tính cũng phải nêu rõ là những cơ quan hay cá nhân nào sẽ nhận được những số tiền đó.

Nhà băng hay cơ quan cho mượn tiền thì theo luật sau 3 ngày kể từ ngày ta làm đơn vay mượn tiền thì phải đưa cho ta bản ước tính chi phí nêu trên. Ta nên nghiên cứu rõ ràng và đừng ngần ngại hỏi cho ra lẽ những chi phí mà ta không hiểu. Bà Kathy Mitchell, trưởng phòng Nghiên Cứu của Consumer's Union tại Autin, Texas nói rằng là nhiều chi phí rất chính đáng vì những người làm giấy tờ cho ta, tra cứu hồ sơ cho ta đều phải được trả tiền nhưng số tiền cũng không được quá đáng mà phải vừa phải.

Ông Gumbinger nói thêm là "Không phải họ nói là "No Application Fee" là miễn phí hoàn toàn đâu. Nhiều khi ngay cả bản ước tính cũng ghi thiếu những chi phí đó, đến khi ngồi vào bàn ký nó mới lòi ra." Cho nên bản ước tính chân thật (GFE) kia phải có những con số gần sát với sự thật trên tờ chiết tính sau cùng trong mẫu HUD-1 mà Bộ Gia Cư Hoa Kỳ bắt buộc.

Nếu ta thấy tổng số tiền trong bản ước tính (GFE) và bản chiết tính sau cùng (HUD-1) kia quá sai biệt, thì ta có thể hủy bỏ giao kèo. Nhưng việc tự hủy bỏ giao kèo rất khó thực hiện vì ta đã mất nhiều công và bao nhiêu thời gian chờ đợi rồi, bỏ đi vào lúc chót rất là khó khăn.

Ông Craig Jarrell, giám đốc công ty Pulaski Mortgage Co, tại Dallas Texas, nói rằng:

"Ðúng ra là ta không phải trả tiền "loan origination fee" khi ta "rì- phai", vì ta xin tái tài trợ phần vốn còn lại. Vì vậy nên tìm cơ quan nào cho vay tiền mà không bị "origination fee." Thông thường những sai biệt là do những chi phí bên ngoài nghĩa là tiền Appraisal, tiền luật sư, tiền recording title, v.v... Khi tìm các cơ quan cho vay tiền thì hỏi họ là APR (Annual Percentage Rate) là bao nhiêu vì APR bao gồm interest và closing cost. "

Ông Mel Martinez, Bộ Trưởng Bộ Gia Cư Liên Bang Hoi Kỳ nói rằng:

"Chính phủ Liên Bang sẽ cải tổ hệ thống vay tiền mua nhà và rì phai này, vì đa số người tiều thụ khi ngồi vào bàn ký giấy closing mới chưng hửng ra vì thấy quá nhiều chi phí không biết trước, có khi từ mấy trăm đến cả ngàn đô la. Phần đông người tiêu thụ đã phải trả quá số tiền đáng lẽ phải trả tại closing. Sẽ có những thay đổi bắt buộc những cơ quan vay tiền phải thành thật trong bản ước tính (GFE), vì hiện này bản này hoàn toàn phỏng đoán một cách vu vơ "guesstimate" thay vì "estimate".

Bộ Gia Cư cũng sẽ ra luật cấm các cơ quan vay tiền đề nghị những số tiền nhất định cho khách hàng vì như vậy họ sẽ đưa vào bản chiết tính những chi phí "junk" một cách dễ dàng. Sẽ có những thay đổi để họ không thể nào bỏ vào trong bản chiết tính những chi phí vô lý vào giờ chót."

Pamela Yip, The Dallas Morning News.

Liệt kê Chi Phí


Sau đây là những chi phí cho một số tiền $200,000 tại Dallas Texas:Làm gì để Computer chạy nhanh và đỡ bị trục trặc


Bill Husted Ợ Cox Newspaper

Atlanta.- Ở nhà tôi, phòng làm việc và một phần của basement đều đầy ngập những dụng cụ điện tử, và những vật dụng linh tinh từ khi chúng tôi dọn nhà. Ðến khi cần đến thứ gì thì rất khổ cho tôi vì phải lục lọi bới móc lung tung lên mới thấy rồi căn phòng trở thành một bãi rác, một bãi chiến trường.

Máy computer của chúng ta cũng vậy, mỗi lần chúng ta huỷ bõ 1 hồ sơ thì sẽ làm một lỗ hổng trong hard drive và mỗi lần chúng ta gắn (install) 1 program/thảo trình, hay viết một bài, hoặc download một bức hình, một trang web nào từ internet xuống, thì hệ thống computer làm việc rất thiếu ngăn nắp theo suy nghĩ của con người: cứ thấy chỗ nào trống thì nó nhét vô. Một tấm hình có 1 mb thì nó thấy chỗ trống có 400k thì nó "xé" tấm hình ra lấy 400k nhét vào chỗ đó, rồi lại tìm cho hổng khác có 250k nhét vào đó, rồi tìm hoài không có chỗ hổng nữa phải xuống tận cùng store 350k còn lại. Và khi chúng ta muốn xem bức hình thì hệ thống lại phải lục lọi đi kiếm trên toàn Hard Drive để ghép 400kb+250kb+350kb thành đúng tấm hình 1mb đưa lên monitor cho chúng ta. Chúng ta dùng Photoshop sửa sang xào nấu tấm hình, lên đến 1.2 mb thì cái chỗ chúng ta sửa thêm 200kb sẽ nằm ở chỗ khác. Tất cả đều làm như vậy, vì computer không muốn có lỗ hổng nào cả. Thêm một thí dụ nữa là chúng ta viết 1 bài dài 40k mới đầu thì nằm 1 chỗ, sau đó chúng ta sửa đi sửa lại thêm thắt nó lên tới 450k, thì 50k không được nằm chung một chỗ mà phải đi tị nạn ở chỗ khác, sưả đi sưả lại 3,4, 5 lần thì bài viết sẽ nằm lung tung, cũng như cái căn phòng và basement trong thí dụ trên vậy.

Làm thế nào đây?


Ta cần có một người hầu để dọn dẹp nhà cửa cho ngă nắp và sạch sẽ cho chúng ta. Người hầu đó là thảo trình Defrag nằm ngay trong computer của chúng ta. Chúng ta mở Accessories ra và tìm ngay Disk Defragmenter, hoặc có thề dùng run và đánh Defrag. Defrag sẽ góp nhặt từng dữ kiện sắp xếp để chung vào với nhau. Như ví dụ tấm hình đã sửa đổi trên có 1.2 mb thì nó sẽ đem góp 400kb, 250kb, 350kb và 200kb của tấm hình kia từ 4 chỗ cất dấu ghép vào với nhau để chung vào 1 chỗ, đến khi chúng ta cần dùng thì computer chỉ cần đến 1 vị trí là lôi ra ngay, tức là thời gian sẽ giảm đi hơn phân nửa. Công việc "defrag" rất tỉ mỉ và lâu giờ nhưng là một việc cần làm ít nhất là 3 hay 6 tháng 1 lần tuỳ theo chúng ta có delete nhiều dữ kiện trong máy của chúng ta không?

Cập nhật hoá


Nếu chúng ta dùng MsWindows thì đều nghe là Microsoft luôn luôn cập nhật hoá hệ thống Windows để sửa lại những bugs hay đưa ra những codes chống lại tập đoàn hackers phá máy của chúng ta. Hãy mở internet ra, vào "Tools" rồi bấm vào "Windows Update", nơi đó có những "patch" để download làm cho máy chúng ta chạy tốt hơn.

Nếu chúng ta mua những programs để viết bài, photo editing hoặc music ripping hay video editing thì cũng nên trở lại web site của những software developper đó để cập nhật hoá đa số là miễn phí trừ trường hợp phải trả thêm để nâng cấp.

Virus và An toàn trong máy


Ta bắt buộc phải có một program để chống đỡ với virus nhảy vào máy PC của ta để phá hoại. Norton hay VirusScan McAfee giá khoảng $20-$50 để bảo vệ máy của ta. Nếu không thì sẽ có một ngày nào đó máy chúng ta không chạy nữa vì có những thảo trình do đám hackers tạo ra gọi là virus vào máy của ta delete tất cả những dự kiện trong máy của ta, phá cả hệ thống windows. Máy PC lúc đó chỉ là một đống sắt vô hồn không cựa quậy gì được hết nữa. Lúc bấy giờ ta mới biết rằng ta tiếc tiền không mua virus scan thì giờ đây sẽ phải trả bao nhiêu tiền đây để mà setup cho máy chạy trở lại và có thể là chúng ta sẽ mất luôn những tài liệu qúy báu mà chúng ta lưu giữ trong đó mà quên không backup. Khóc hay cười?

Location, location và location


Ðây không phải phương châm đầu lưỡi của dân địa ốc khi mua bán nhà, mà là vị trí của máy PC ta để ở trong nhà. Nhiều người muốn để dành chỗ, bỏ computer xuống sàn nhà, và chúng ta đều biết bụi bậm ở đầy rẫy trên thảm sẽ bám vào máy của ta, nhất là chui vào chỗ circuit rồi máy PC của chúng ta sẽ ngưng thở một ngày nào đó vì máy bị cháy hay bị bụi che lấp những bộ phận cần thiết. Nên để chỗ cao ráo một chút, cũng không lấy vải hay bao nylon bao được vì máy cần có chỗ thở.

Lau chùi


Bụi bậm bám vào computer có thể làm nghẹt hệ thống giảm nhiệt (cooling sytem), máy sẽ quá nóng làm hư hại motherboard và có thể cháy máy, nhất là những nhà không có máy lạnh trong mùa hè "đỏ lửa" này. Thỉnh thoảng vài tháng 1 lần, tắt máy đi, mở tung cover che máy ra, dùng một lọ compressed air bán tại Bestbuy, OfficeMax, Office Depot, Staple hay Circuit City để rửa sạch thổi bay bụi đi.

Hy vọng nếu qúy vị theo những phương pháp nêu trên để máy computer của qúy vị sẽ chạy ngon lành. Quý vị nên nhớ cụm từ DUVC (Defrag, Update, Virusscan và Clean Up).

Bill Husted