Tài liệu cần thiết để điều chỉnh lãi xuất mua nhà (refinance mortgage)

1.- Số An Ninh Xã Hội của các người liên hệ
2.- Ðịa chỉ hai năm sau cùng
3.- Tên và địa chỉ của hãng xưởng làm việc 2 năm sau cùng
4.- Hồ sơ khai thuế và W-2 trong 2 năm sau cùng
5.- Cuống checks củøa lần lãnh lương mới nhất
6.- Tên và địa chỉ của nhà băng của các trương mục
7.- Tên và địa chỉ của nhà băng của các món nợ
8.- Tên và địa chỉ của sở hữu chủ căn nhà đang ở (Mortgage co.)
9.- Statements của các nhà băng 2 tháng sau cùng

Nếu muốn dễ dàng và đỡ phiền hà thì xin làm refinance lại với Mortgage co hiện tại và xin làm theo chương trình Trim Line hoặc Set Ready Go! hay bất cứ một chương trình nào không đòi hỏi chứng minh lợi tức.

Tìm hiểu về Lợi Tức An Sinh Bổ Túc SSI

Lợi Tức An Sinh Bổ Túc là gì?

Lợi Tức An Sinh Bổ Túc (thường gọi tắt tiếng Anh là SSI=Security Supplemental Income) là một chương trình chính phủ Liên Bang cung cấp tiền mặt hàng tháng cho những người lớn tuổi, người mù hoặc tàn tật, bị thiếu thốn về lợi tức hay tài sản. Ðối với người lớn tuổi, SSI được gọi là phụ cấp Tuổi Già.

Tôi có thể được SSI giúp đỡ ra sao?

Số tiền căn bản do Chính Phủ Liên Bang cấp đỡ hàng tháng trong năm 1998 là $494.00 cho người độc thân và $741.00 cho một cặp vợ chồng tùy theo từng trường hợp.
Tuy nhiên quý vị có thể nhận ít hơn nếu người phối ngẫu có lợi tức riêng. Tiền SSI có thể bị cắt 1/3 nếu quý vị ở với con cái mà không phải chia tiền chi tiêu trong nhà. Tiền cấp dưỡng cũng bị cắt giảm nếu quý vị được một người nào giúp đỡ dù quý vị sống tại nhà riêng.
Nếu quý vị sinh sống trong một Tiểu Bang mà số tiền tối thiểu cấp dưỡng cho người già trên số tiền $494 nói trên thì quý vị sẽ nhạn được số tiền sai biệt đó. Như ở Colorado số tiền tối thiểu là $536 thì quý vị được TB cho thêm $42 mỗi tháng, ở California tiền già được ấn định là $650 thì quý vị sẽ nhận được sai biệt $156.00. Số tiền sai biệt là để bù vào giá sinh hoạt đắt đỏ của TB đó.
Tiền SSI thay đổi hàng năm cho hợp với mức sống đắt đỏ. Những người được hưởng tiền SSI cũng sẽ được hưởng quyền lợi y tế Medicaid và nhận được phiếu thực phẩm Food Stamp.

Ðiều kiện hưởng Lợi Tức An Sinh Bổ Túc (SSI)?

1. Từ 65 tuổi trở lên

2. Bị khiếm thị hay mắt nhìn qúa kém 2/200 hay góc độ chỉ khoảng 20 độ.

3. Người bị tàn tật đến mức không thể làm việc được và được bác sĩ chứng nhận co thể kéo dài qúa 12 tháng.

4. Phải là công dân Mỹ. Tuy nhiên đã có luật cho người già đến Mỹ hợp pháp trước ngày 29-8-1996 là ngày ban hành sắc luật Welfare mới. Những người không là công dân nhưng đã đi làm được trên 40 tam cá nguyệt cũng được miễn điều kiện công dân. Có thể gọi điện thoại miễn phí 1-800-772-1213 hay 1-800-325-0778 để biết thêm chi tiết.

Có thể vừa có lợi tức vừa hưởng SSI được không?

SSI phân biệt có 2 loại lợi tức : Tự Kiếm và Tự Hưởng.

Tự Kiếm là lợi tức do tiền công làm việc, Tự Hưởng gồm có tiền An Sinh Xã Hội, tiền bảo hiểm, tiền bồi thường lao động, bổng lộc cựu chiến binh, hưu bổng, tiền lời, tiền cho thuê mướn, tiền cấp dưỡng v.v...nói tóm lại bổng lộc không do việc làm mà ra.

Cách tính tiền như sau:

a.- Trường hợp lợi tức tự kiếm: Ví dụ người nhận SSI làm ra tiền $285.00 1 tháng thì sẽ tính như sau: $85.00 đầu được miễn. Số còn lại là $200 chia đôi là $100 cũng được miễn. Chỉ lấy $494.00 - $100.00= $394.00 là tiền SSI sẽ được lãnh.

b.- Trường hợp lợi tức Tự Hưởng: Cũng ví dụ trên người nhận SSI có thêm 1 tháng là $285.00, thì sẽ tính như sau: $20.00 đầu tiên sẽ được miễn, số tiền còn lại là $265.00 sẽ bị khấu trừ vào tiền SSI $494 - $265= tiền SSI chỉ còn $229.00 mà thôi.

Theo 2 thí dụ trên thì một người hưởng SSI hiện nay nếu đi làm mà có tiền lương dưới $1053 thì vẫn được hưởng SSI. Còn nếu có lợi tức tự hưởng trên $514 thì sẽ hết quyền lợi SSI. Vậy nếu người nào hưởng An Ninh Xã Hội $400 1 tháng thì vẫn được hưởng SSI là $114.00 1 tháng.

Tài Sản liên hệ đến SSI thế nào?

Thế nào được coi là tài sản? Tài sản của một người hay một gia đình là tất cả những gì có giá trị (tiền mặt, quỹ tiết kiệm, kim cương, vàng vòng, hột xoàn, cổ phần...) liên hệ đến người đó. Tài sản theo tiêu chuẩn của SSI không kể căn nhà đang ơ; chiếc xe hơi bất cứ giá bao nhiêu nếu dùng để đi làm hay đi chữa bệnh hoặc đã được điều chỉnh cho người tàn tật sử dụng cũng không kể là tài sản; một chiếc xe hơi không nằm trong tiêu chuẩn trên nhưng giá dưới $4500 cũng không kể là tài sản.

Vậy SSI cho mỗi người được có tài sản tối đa là một căn nhà, một chiếc xe không quá $4500 và số tài sản vật dụng khác không quá $2000 cho độc thân và $3000 cho một cặp vợ chồng.

SSI có liên hệ gì đến Quỹù An Sinh Xã Hội (ASXH) không?

Chỉ có liên hệ là 2 quỹ đều do cơ quan ASXH quản trị và điều hành. Quỹ ASXH là do thuế ASXH và FICA mà người dân đi làm đóng góp vào và khi về già thì trả cho họ. Quỹ SSI do Tổng Nha Ngân Khố lấy từ quỹ khác. Chương trình giúp cho người già, mù và trẻ em nghèo đã có từ năm 1935 do tiền của Liên Bang tài trợ các Tiểu Bang. Ðến năm 1950 chương trình nới rộng cho người tàn tật. Năm 1972 QH Mỹ mới ban hành luật tạo ra chương trình SSI Liên Bang nằêm trong cơ quan ASXH.

Thể thức xin hưởng SSI

Khi đủ điều kiện thì đến bất cứ một văn phòng AN SINH XÃ HỘI nào trên tòan quốc để nộp đơn. Nên đem theo các giấy tờ chứng minh cư trú, công dân Mỹ, thường trú nhân, thẻ an sinh xã hội, những văn kiện liên qua đến tài sản hiện có và phiếu lương bổng.

Nên nộp đơn ngay khi đủ điều kiện dù rằng chưa đủ giấy tờ, vì chi phiếu đầu tiên sẽ có hiệu lực hồi tố từ ngày làm đơn.

Nếu quý vị cảm thấy oan ức khi đơn bị bác quý vị có quyền làm đơn khiếu nại tại Văn Phòng ASXH địa phương.

Tài liệu tháng 5/98 do
National Committee To Preserve Social Security and Medicare cung cấp
10 G Street, NE Suite 600
Washington, DC 20002-4215
Ðiện thoại 1-800-966-1935


Tiền TIP:

Theo tự điển Webster định nghĩa "TIP" là "Cho một số tiền nhỏ cho người hầu bàn, người khuân vác v.v... về một số công việc họ giúp mình." Bên Pháp gọi là "Pourboire" có nghĩa là số tiền cho để uống rượu chơi. Ðó là một hành động theo phép lịch sự, chứ không phải là bắt buộc, vì nếu công việc khuân vác, dọn bàn, hầu bàn mà khách hàng không ưng ý thì khách hàng có toàn quyền không cho tiền TIP, mà còn có quyền gọi chủ nhà hàng ra mắng vốn nữa.

Thông thường ở các tiệm ăn họ tính là 15%. Ví dụ bữa ăn đáng giá $20.00 thì phải trả $23.00. Nhiều nhà hàng lớn, để tránh việc các người dọn bàn hầu bàn tranh nhau các khách sộp hay bàn đông người, chủ nhà hàng cho thu tất cả các tiền tip khách cho để vào một chỗ và cuối ngày hay cuối tuần, chia đồng đều cho những người hầu bàn. Cũng có nhà hàng tính ngay tiền TIP vào giấy tính tiền để tránh trường hợp nhiều khách hàng làm bộ quên cái vụ "tip" này. Tuy nhiên muốn làm như vậy là phải báo miệng hay ghi chú ở thực đơn trước không thì nhà hàng sẽ gặp lôi thôi.

Lịch sự kiểu Mỹ

- Hai vợ chồng trẻ khi giới thiệu con cái nên giới thiệu chúng là con của "chúng tôi" thay vì của "tôi". Nếu quên mà chỉ nói "của tôi" không có thể bị hiểu lầm là con riêng của mình chứ không phải của hai vợ chồng.

- Cuộc sống riêng tư của vợ hoặc chồng là rất quan trọng, dầu là đôi vợ chồng sống chung hoà thuận, con cái đề huề, họ vẫn tôn trọng quyền tự do tiêng, sở thích riêng, suy tư riêng, giao tiếp xã hội riêng. Chồng hay vợ không bao giờ tự tiện mở thư riêng của nhau ra mà xem; không bao giờ nghe lén điện thoại của nhau cả. Sự tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau là một yếu tố cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình.