Trang Nhạc 30 tháng 4

(Dạng MP3)


 1. * Quốc ca Việt-Nam
 2. * Trên đầu súng
 3. * Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc
 4. * Bước chân Việt-Nam
 5. * Một ngày Việt-Nam
 6. * Anh Không Chết Đâu Em
 7. * Anh Về Thủ Đô
 8. * Người ở lại Charlie
 9. * Chiều Trong Tù
 10. * Chiến Sĩ Vô Danh
 11. * Lưu Đầy
 12. * Hoa Biển
 13. * Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương
 14. * Một Người Đi
 15. * Ta sẽ về Sàigòn
 16. * Thúc Quân
 17. * Đi giải phóng Quê Hương
 18. * Sàigòn trong lòng ta mãi mãi
 19. * Sàigòn rực sáng Tự Do
 20. * Đã bao năm rồi
 21. * Huế và Mẹ
 22. * Huế Sài Gòn Hà Nội
 23. * Ta sẽ về Đông Hà
 24. * Cờ Bay
 25. * Mùa Xuân Nào Ta Về
 26. * Sàigòn niềm nhớ không tên
 27. * Ðứng Lên
 28. * Cam Lộ
 29. * Giờ Này Anh Ở Đâu?
 30. * Tổ Quốc Vẫn Khăn Tang


  (*) = Nhạc có lời