Cờ Bay


Cờ Bay, Cờ Bay
Oai hùng trên thành phố thân yêu
Tự chiếm lại đêm qua bằng máu.
Cờ Bay, Cờ Bay
Tung trời ta về với Quê Hương
Ta ngóng đợi quân ta tiến về.

Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào
Quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi! Chào Quê Hương giải phóng
Hồi tin rồi này mẹ này em
Vui đêm nay, qua đêm đem
Tìm thấy ánh mặt trời.

Đi lên, đi lên
Trên hoang tàn ta sẽ xây dựng ngày mai.
Nhà vươn lên, người vươn lên,
Quân bên dân xây tin yêu đời mới,
Đón nhau về Ta đưa em
Về Giao Linh, Cam Lộ, Đông Hà
Cách bóng thù, đồng ta xanh
Ta ra khơi vang câu hát tự do.