Deatch by China (Peter Navarro)

Cựu TT Bill Clinton đã mở màn ban "Tối Huệ Quốc" cho TC vươn lên

  • Phần 1: Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc, đó là sự thật
  • Phần 2: Tự vũ trang tận răng
  • Phần 3: Người mua hãy cực kỳ cảnh giác
  • Phần 4: Chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc: Bóp nghẹt trẻ em của chúng ta từ trong nôi
  • Phần 5: Hồ sơ kinh hãi của Trung Quốc về An toàn Sản phẩm
  • Phần 6: Những lời khen ngợi dành cho “Chết dưới tay Trung Quốc”