55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4

HMK sưu tầm

1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do


2. Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ

Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai


3. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội

Việt Cộng về thành làm tội dân ta


4. Năm đồng đổi lấy một xu

Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy


5. Có miệng không nói lại câm

Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa


6. Lương chồng, lương vợ, lương con

Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm

Lương tâm đem chặt ra hầm

Với rau muống luộc khen thầm là ngon.


7. Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh

Ba anh có biết dân tình cho không ?

Rau muống nửa bó một đồng

Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.


8. Có áo mà chẳng có quần

Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?

Có đói mà chẳng có no

Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?


9. Bác Hồ chết phải giờ trùng

Nên bầy con cháu dở khùng dở điên

Thằng tỉnh thì đã vượt biên

Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.


10. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?

Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?

Dân tình thất đảo bát điên

Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.


11. Ai về qua tỉnh Nam Hà

Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.

Tớ ơi, mày có biết không ?

Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!


12. Phong lan, phong chức, phong bì

Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?

Phong lan ngắm mãi cũng buồn

Phong chức thì phải cúi luồn vào ra

Chỉ còn cái phong thứ ba

Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.


13. Đảng ta là đảng thần tiên

Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.


14. Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”

Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”

Chưa đi: phản động trăm chiều

Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.


15. Chiều chiều trên bến Ninh Kiều

Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!


16. Trăm năm bia đá cũng mòn

Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.


17. Thầy giáo, lương lãnh ba đồng

Làm sao sống nổi mà không đi thồ

Nhiều thầy phải đạp xích lô

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?


18. Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông

Tìm chi cho phải mất công

Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.


19. Trách ai sinh thứ họ Hồ

Để cho cả nước như đồ vất đi!


20. Bác Hồ đại trí, đại hiền

Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong

Minh Khai phận gái chữ tòng

Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.


21. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu

Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền

Đảng ta là đảng cầm quyền

Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu.


22. Dịch heo nối tiếp dịch gà

Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.


23. Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô

Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên.


24. Tiên sư Cộng sản Việt Nam

Suốt đời bán cả giang san nước nhà !


25. Dân đói mà đảng thì no

Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày

Đảng béo mà dân thì gầy

Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?


26. Hoan hô độc lập tự do

Để cho tớ nhá bo bo sái hàm


27. Nhân dân thì chẳng cần lo

Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày

Hãy chăm tay cấy tay cầy

Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang


28. Bắt trồng mà chẳng thu mua

Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?

Tiền cầy, tiền giống, tiền phân

Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò

Dân đói mà đảng thì no

Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh


29. Thi đua làm việc bằng hai

Để cho cán bộ mua đài mua xe

Thi đua làm việc bằng ba

Để cho cán bộ xây nhà lát sân



30. Đi làm hợp tác hợp te

Không đủ miếng giẻ mà che cái l…


31. Công nhân, vợ ốm con côi

Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề

Bao giờ cho hết trò hề?


32. Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh

Vì ba ông ấy, dân mình lầm than


33. Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngày nay đại tướng cầm quần chị em


34. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười

Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư


35. Vẻ vang thay lãnh tụ ta

Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài


36. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu


37. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người

Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa

Ngày xưa đánh Mỹ không chừa

Ngày nay con cái lại lùa sang đây

Ngày xưa Mỹ xấu, Đảng hay

Ngày nay Đảng ngửa hai tay xin tiền !


38. Đảng ta chọn tướng họ Lê

Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi


39. Liên bang Xô Viết vỡ rồi

Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn


40. Nước ta bầu cử tự do

Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê


41. Không đi không biết Tam Đảo

Đi thì không biết nơi nào mà ngu.


42. Trung ương chỉ thị ba cùng

Đảng viên phải bám quần chùng nhân dân.


43. Tin đâu như sét đánh ngang

Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần

Tin đâu như sét đánh gần

Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang


44. Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây

Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.


45. Đảo kinh là cái đỉnh cao

Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh

Đảng viên cán bộ thất... kinh

Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô


46. Chị em du kích giỏi thay

Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình


47. Tin buồn noan báo trên đài

Xe tăng bác nái nật hai ba nần!


48. Tin thua như sét đánh ngang

Làm Bác chết cứng, lúc đang thay quần

Hôm qua còn sống sờ sờ

Mà nay bác đã cứng đơ cái mình


49. Khôn hồn thả cải tạo ra

Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười


50. Tổ cha cái bọn đười ươi

Đỗ Tám, Đỗ Chín, Đỗ Mười ăn... "biu"


51. Trạch Dân có họ Giang mai

Này dân Trung Quốc đói dài vì ông


52. Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa

Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu


53. Anh mò địa đạo Củ Chi

Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!


54. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây

Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm


55. Trồng mía, trồng ớt, trồng hành

Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu

Trồng tiêu rồi lại trồng điều

Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành