Thông báo của Bộ Côn an gửi nhân dân đang muốn chết

PV Z28_SGN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tự do-Đập dập-Muốn chết. Ngày tháng năm nào cũng được.

Trước tình trạng kéo dài, mỗi năm một tăng là người dân vào đồn côn an để lén lút tự tử, âm thầm giã biệt thiên đường xã hội chủ nghĩa của đảng ta, Bộ Côn an yêu cầu nhân dân nếu muốn chết thì ở nhà mà chết, ra đường đâm đầu vào xe biển số xanh mà chết, vớt cá gần Formosa ăn vào mà chết... Chết cách nào cũng được nhưng tuyệt đối nghiêm cấm những hành vi tìm cách, tìm cớ, tìm cơ hội để bị vào đồn côn an mà chết.

Sự cố thắt cổ chết trong đồn côn an bằng dây cuốn chiếu, dây giày, dây điện thoại, dây thung... đã làm cho hình ảnh tốt đẹp của đồn công an trở thành một nơi được cho là vào thì bác còn sống, ra thì bác xụi lơ. Điều này đã làm giảm uy tín - vốn là thứ mà ngành côn an còn đảng còn tiền của đảng đi tìm đi kiếm như tìm lá diêu bông, như kiếm đích đến xã hội chủ nghĩa.

Việc không chết chỗ nào khác mà cứ đâm đầu vào chết trong đồn "vào sống ra chết" cũng đã làm cho các đồng chí côn an phải làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm; cứ phải canh gác, rình rập các phạm nhân, lỡ dây giày bị đứt thì phải thay dây khác và treo cổ lại giùm cho "nạn nhân".

Kể từ sau thông báo này, tất cả những ai dù vô tình hay cố ý hoặc lỡ tự tử trong đồn côn an đều bị xem là thành phần phản động, lợi dụng quyền tự do tự tử để tuyên truyền chống phá chế độ. Những thành phần này, dù có chết vẫn sẽ bị tạm giam, thẩm vấn điều tra, không được gặp luật sư cũng như gia đình cho đến khi được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người đúng việc và đúng cái dây giày.

Góp ý của độc giả


Người dân VN dạo này chết thảm tại các đồn công an hơi nhiều vì tự ý tự tử.

Mỗi lần người dân đến đồn công an thì côn an mất dịp kiếm tiền tại các nơi khác như sòng bài, ổ điếm hay quán Karaok đèn mờ. Vì mất quyền lợi như vậy nên tức giận đều đổ xuống người dân đên đồn để khiếu nại, nên thượng cẳng chân hạ cảng tay thoải mái, gây tử thương rồi phải khai là người dân tự tử...thế kla2 huề làng.

Người dân hay khách du lịch có gặp cướp bóc giữa đường cũng đứng hòng gọi công an đến can thiệp vì họ còn đang mải làm diệc ở những nơi khác có lợi nhuận nhiều hơn là phải đến đánh đưổi côn đồ mà - lỡ trúng phe ta, thì mất cà chì lẫn chài khống có đồ cúng lại còn phải làm tờ trình lôi thôi. Trên đây là lời khai thật tình của quý vị côn an trong cơn say sưa thố lộ ra...