Việt Kiều yêu nước về dụ hội nghị là ai?

Ba Bùi và Đối Thoại
Tuy nhiên chúng ta cần nhận rõ những thành phần Việt kiều khác nhau trong số các « đại biểu « của Hội nghị này. Họ là ai ?


1. Đa phần trong số họ là những người được nhà nước cộng sản đang nuôi dưỡng hoặc khống chế về quyền lợi. Có thể họ là những nhân vật được « biệt phái » ra sống ở nước ngoài từ sau 1954 hoặc 1975. Có thể họ là những người đang có những mối lợi về kinh tế tại Việt Nam. Đặc điểm của nhóm này là chấp nhận phục vụ hoặc cộng tác với nhà nước bất chấp bản chất phản động của chính quyền.


2. Một số khác là những người duy cảm, thiếu nhãn quan chính trị. Vì tình cảm nhớ quê hương, bản quán thôi thúc, hay sự hiếu kỳ về nguồn cội, những người này dễ bị chính sách tuyên truyền mỵ dân của nhà nước lôi kéo, mua chuộc để có điều kiện đi về hoặc ở lại hưởng tuổi già tại Việt Nam được dễ dàng.


3. Một số khác là những người có thể tham gia với mục đích thăm dò. Nhóm này có thể chiếm số lượng rất nhỏ vì sự thanh lọc của nhà nước.


4.- Xin thêm là còn một số nữa lẩn quẩn trong 3 nhóm trên nhưng thuộc thành phần đã được CIA huấn luy6ẹn được gửi về nước để theo dõi tin tức. Thành phần này là những thnàh phần bề ngoài thật là ngoan ngoãn với chế độ, năng nổ nhưng chính là những gián điệp rành nghề đã được huấn luyện nhiều năm.


Một thực tế chúng ta cần chấp nhận là chừng nào chế độ cộng sản Việt Nam còn tồn tại, chừng đó sẽ vẫn có những Việt kiều thuộc nhóm 1 và 2 vừa nêu. Nhưng nhìn trên toàn cảnh, nhà nước cộng sản Việt Nam đang ngày càng bị phân ly khỏi khối cộng đồng người Việt Nam dù là hải ngoại hay quốc nội. Số người còn ủng hộ nhà nước Việt Nam đang ngày cảng giảm đi và thực chất chỉ là những kẻ vụ lợi hoặc người nhẹ dạ.


Những ai có trí tuệ mà vẫn còn ủng hộ nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay thì không thể gọi là « trí tuệ », bởi người có trí tuệ thực sự không bao giờ lại ủng hộ, tiếp tay cho một nhà nước đang mù quáng đến mức đi phản bội lại chính dân tộc và cố đi ngược dòng tiến bộ nhân loại.