Cháu ngoan Hồ chủ tịt

Thuỷ Lôi

Giặc Hồ dạy cháu lưu manh

Thấy đô sáng mắt không tiếng Anh

Thói hư tật xấu vào tim óc

Dậy mãi cũng là con số không .


Một năm hai năm dư vài đô

Lo về thăm em gái thành Hồ

Sinh viên người mẫu và ca sĩ

Muốn thứ nào thì cứ mại dô


Bên này cầy mửa mật như trâu

Ngày tháng trôi qua thật dãi dầu

Khổ ơi là khổ nào ai biết

Áo gấm về lang sủa gâu gâu.


Về thăm đất nước là Việt Kiều

Em gái thành Hồ ắt phải yêu

Đâu biết đây là anh cắt cỏ

Đổ rác bên này vẫn cứ yêu